เบอร์โทรติดต่อ : 098-926-1515

Line ID >> คลิก

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดต่อเรา

รับบรีฟงาน ตกลงรายละเอียดที่ต้องการให้ครบถ้วน พร้อมรับใบเสนอราคา

ชำระเงินมัดจำ

จ่ายเงินมัดจำครึ่งนึงของใบเสนอราคาทั้งหมด พร้อมดำเนินการ

ตรวจสอบปรับแก้

ตรวจสอบรายละเอียดเนื้องาน และปรับแก้ไขตามบรีฟลูกค้า

ปิดงาน พร้อมส่งมอบ

ส่งมอบงาน และชำระเงินมัดจำส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วน

ช่องทางชำระเงิน

Scroll to top